Ajuntament

   Marc Bigordà PrióAlcalde dels Garidells
 Us donem la benvinguda a l'espai web de l'ajuntament dels Garidells. En aquest espai podrem conèixer part de la nostra història, les nostres festes i costums... A més a més, i no menys important, tot allò relatiu a l'estructura de l'ajuntament i tots els serveis que oferim. Volem convertir aquest...
 Dades generals Adreça:Av. Catalunya, 2Codi Postal:43153Comarca:Alt CampTelèfon:977 625 230     Dimarts de 9:30 a 12:30 hHorari d'atenció al públic:Dijous de 18 a 20h  Divendres de 9:30 a 12:30h    Adreces electròniques:aj.garidells@elsgaridells.catWeb:www.elsgaridells.catSecretària:Marta Cajide...
ALCALDENom: Marc Bigordà PrióPartit: Tots som Garidells-AMCompetències: Alcaldia1r. TINENT D’ALCALDENom: Francisco Dols NasarrePartit: Tots som Garidells-AMCompetències: Urbanisme i Serveis Municipals2n. TINENT D’ALCALDENom: Jordi Gàllego PazPartit: Tots som Garidells-AMCompetències: Comunicacions...
PAM
 PAM 2018 L'Ajuntament dels Garidells ha rebut del pla d'acció municipal 2018, segons acord de la junta de govern de la Diputació de Tarragona del dia 21 de setembre del 2018, l'import de:10.000€ per al sosteniment del lloc de secretària. 27.956€ per a despeses corrents. 27.500€ per a l'inversió de...
    SUBVENCIONS CONCEDIDES L’ANY 2018 Subvenció per inversions en equipament d'interès cuitadà.  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Garidells una subvenció destinada a l'adequació de l'edifici del Casal Municipal i a la Biblioteca Municipal per un import de 5000€.Subvenció...
S'adjunten les bases de les subvencions i/o ajuts adreçats a: estudiants, usuaris de llars d'infants, centres de dia, residències, pràctica esportiva i rehabilitació de façanes.El període de presentació de sol·licituds és des del dia 1 d'octubre a 31 d'octubre del 2018, a excepció de la subvenció...
Calendari del contribuent  Lloc i horari de pagamentEl pagament es pot fer a : BASE Gestió d'ingressos LocalsPl. Sant Jordi, 243800 VallsTelèfon: 977 600 488Horaris de pagamentTots els dies laborables de 9:00 h a 14:00 h.Formes de pagamentEn efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un...
Ordenances fiscals 2018.1. Reguladora de l'impost sobre bens inmobles.2.Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.4. Contribucions especials.5. Taxes per la tramitació i atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al...
 > Accedir al perfil    
Instància llicència urbanísticaInstància genèricaSol·licitud llicència tinença de gossos potencialment perillososSol·licitud de llicència per la tinença- concucciò de gossos PPPDeclaració juradaAntecedents penalsSol·licitud per a ús del local sociocultural dels garidells.     
L'Ajuntament posa al teu abast informació bàsica sobre tràmits i gestions relacionats amb els animals de companyia (gossos, gats ..) per fomentar la tinença  responsable i la bona convivència al municipi entre persones i animals.És obligatori que els animals de companyia estiguin identificats amb...
D'acord amb la Resolució GAH/2698/2016, de 26 de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions,manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, de la Generalitat de Catalunya, es va acordar concedir a l'ajuntament dels...
Subscriure a