Actes

Esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament realitzada el 5 d'octubre de 2015.Acta de la sessió extraordinària del ple de la corporació de l'Ajuntament dels Garidells, de data 21 de desembre de 2015. 
Acta plenari de naturalessa ordinària de 12 de febrer de 2016.Acta plenari de naturalessa extraordinària de 14 de març de 2016.Acta plenari de naturalessa ordinària de 22 d'abril de 2016.Acta plenari de naturalessa extraordinària de 27 de maig de 2016.Acta plenari de naturalessa ordinària de...
Acta plenari de naturalessa ordinària de dilluns, 30 de gener de 2017.Acta plenari de sessió naturalessa ordinària de 10 d'abril de 2017.Acta plenari de la sessió naturalessa extraordinària de 12 d'abril de 2017.Acta plenari de sessió naturalessa extraordinària de 27 d'abril de 2017.Acta plenari de...
Acta plenari de sessió naturalessa extraordinària de 18 de gener de 2018.Acta plenari de sessió naturalessa ordinària de 1 de març de 2018. 
Subscriure a